segregatorySporządzanie oświadczeń majątkowych

Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu sporządzania oświadczeń majątkowych. Przygotowujemy całą dokumentację i wspieramy klientów w procesie upublicznienia dochodów, któremu podlegają osoby sprawujące władzę na szczeblu państwowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym, a także wielu urzędników, w tym pracownicy urzędów skarbowych. Do złożenia zeznania majątkowego zobowiązani się również osoby pełniące służbę mundurową (żołnierze, policjanci, funkcjonariusze ABW, AW, CBA, SKW, SWW, Straży Granicznej czy Państwowej Straży Pożarnej. Nie masz pewności czy zaliczasz się do grona osób objętych tym obowiązkiem? Koniecznie do nas zadzwoń lub odwiedź nas w kancelarii, wszystko Ci objaśnimy i doradzimy właściwe kroki.

Co musi zawierać oświadczenie majątkowe?

Sporządzając oświadczenie majątkowe, należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy jest ono kompletne. Ponieważ złożenie go z błędami może doprowadzić do dotkliwej kary finansowej, utraty stanowiska, a nawet zarzutów prawnych. Warto zatem zgłosić się z tym do profesjonalnej kancelarii.

Zeznanie majątkowe musi zawierać cały posiadany majątek i jego szacowaną wartość:

  • kwotę rocznego dochodu z różnych źródeł,
  • pieniądze zgromadzone na koncie,
  • nieruchomości,
  • drogie przedmioty (np. auto),
  • dzieła sztuki,
  • zobowiązania finansowe — kredyty i pożyczki.

Takie działania mają zapobiegać korupcji, a co za tym idzie nadawać transparentności w sprawach publicznych. Wszystkich objętych obowiązkiem składania oświadczenia majątkowego zapraszamy do nas. Gwarantujemy szybką i bezproblemową współpracę.