podpisywanie dokumentówPodatek od spadków i darowizn

W polskim prawie sporo kontrowersji i sporów generuje podatek od spadków i darowizn. Jest to podatek, który musi zapłacić osoba obdarowana dużą ilością gotówki lub cennym prezentem (np. samochodem) oraz osoba dziedzicząca majątek po zmarłym. Obowiązek zgłoszenia spadku i darowizny w Urzędzie Skarbowym spoczywa na podatniku, a kary za niedopełnienie tej czynności bywają dotkliwe. Uniknąć ich możesz, przychodząc do naszej kancelarii. Przeanalizujemy Twój przypadek i pomożemy wypełnić niezbędne druki. Działamy w interesie naszego klienta, rzetelnie i w taki sposób, by rozliczenie było dla niego możliwie najkorzystniejsze. Zapraszamy do jednej z naszych kancelarii, chętnie doradzimy i razem poszukamy rozwiązania problemu. Warto wspomnieć, że w tych działaniach kancelaria wspierana jest także przez inne źródła, takie jak niezależni prawnicy i notariusze.

Kwota wolna od podatku — spadki i darowizny

Nie każdy spadek i darowizna podlega opodatkowaniu, kwota wolna od podatku w przypadku prezentu lub dziedziczenia uzależniona jest od stosunku prawnego, w jakim pozostawał obdarowywany z obdarowującym. Nabywców dzieli się na trzy grupy, dla których obowiązują różne progi podatkowe. Do pierwszej grupy zalicza się najbliższych osoby przekazującej darowizną lub spadek (np. dzieci, małżonkowie, rodzeństwo, rodzice itp.), dla nich kwota wolna od podatku to obecnie 10434 zł, drugą grupę stanowią dalsi krewni i powinowaci (np. siostrzeńcy, bratankowie, małżonkowie rodzeństwa itp.), dla tych osób kwota wolna od podatku nie przekracza, według obowiązującego prawa, 7878 zł, trzecią grupę, dla której próg jest najniższy i stanowi obecnie 5308 zł to osoby nieujęte w poprzednich grupach i całkowicie niespokrewnione z obdarowanym.